Hotad natur

Här presenteras det verkliga naturfotot.
Det är så här som naturen faktiskt ser ut, när vi människor lämnar spår i vår omgivning.
Ofta har man valt bort allt som visar mänsklig påverkan på natur och miljö. Jag anser, att man då luras att tro att naturen faktiskt är mera orörd, än den i verkligheten är.
De flesta naturfotografer undviker sådana bilder, eller väljer bort störande bilder av mänsklig påverkan.
Biblioteket är tänkt att illustrera det verkliga naturfotot, så som det faktiskt ser ut i vår natur.
Hör gärna av dig med kommentarer och synpunkter..

* * * * *

Here I present the real nature photo.
This is what nature actually looks like, when we humans leave traces in our surroundings.
Often, everything that shows human impact on nature and the environment has been excluded. I think that you are then fooled into thinking that nature is actually more untouched than it really is.
Most nature photographers avoid such images, or opt out of disturbing images of human impact.
The library is meant to illustrate the real nature photo, as it actually looks in our nature. (Only pictures from the Nordic countries).
Feel free to contact us with comments and comments.