Resor

Kommande planerade fotoresor:

Travels from near and far away

Planerade fotoresor

-Runde Norge, (fåglar, landskap, utter)
-Dovre Norge, (landskap, myskoxar, fjällräv)
-Stora Sjöfallets nationalpark Sverige, (landskap, fjällnatur, fjällnära- urskog)
-Finland (björnar, vargar, järv, örn).